sabato 10 gennaio 2009

Aggiornamento al 9 gennaio 2009


Asset valuta tendenza pendenza tendenza pendenza valore
medio medio breve breve

periodo periodo periodo periodo


1. Euro Government Bond 30yr EUR POS NEG POS NEG 169.11

2. Eur/USD N/A NEG NEG POS NEG 1.3642

3. EuroStoxx EUR NEG POS POS POS 228.2

3. S&P500 USD NEG NEU POS POS 890.35

5. Ftse EPRA/NAREIT Global USD NEG NEG POS POS 1237.81

6. CRB USD NEG POS NEG POS 230.082

Nessun commento: